Kulturminnefondet delte i fjor ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden. Et av de 19 prosjektene som har fått støtte i Troms er et grisefjøs fra 1952 på Ytter-Aun i Harstad.

Grisehuset er en etterkrigsbygning for industrijordbruk, og ble oppført da det verken fantes strøm eller var veiforbindelse til bygda 

– Bygningen er oppført i betong i to etasjer, og med mange vinduer. På folkemunne i bygda ble bygningen kalt “hotellet”, fordi det var stort, i betong som man hadde i byen, og med masse vinduerforteller eier Lars Børge Hansen Myklevold 

Les: Det nye Munchmuseet utsetter åpning til høsten 2020

Han har fått 114.000 kroner fra Kulturminnefondet til muren, som har skader og sprekker. 

– Jeg er villig til å bruke penger og mye egeninnsats på å berge grisehuset, men uten støtten fra Kulturminnefondet er jeg redd for at jeg hadde latt bygningen rase ned. Det betyr veldig mye for meg å klare å ta vare på bygningene på gården, sier han.  

Vil formidle jordbrukhistorie 

I og med at bygningen ble oppført før bygda hadde veiforbindelse, ble sanden til betongen hentet med båt som ble slept på land 

– De blandet betongen for hånd. Forskalingsmaterialene ble gjenbrukt i takkonstruksjonen. Hele byggeprosessen var nøysom, forteller han.  

Det var Sverre Hansen, Myklevolds onkel, som bygde grisefjøset. 

– To år senere flyttet han til Hitra, hvor han ble historisk da han ledet Hitra-aksjonen. Bønder gikk tilskattestreik for å få bedre vilkår, som er bakgrunnen for det årlige landsbruksoppgjøret. 

Og nettopp opprøret på Hitra kan bli en av historiene som formidles når bygningen er satt i stand, i tillegg til tidlig jordbrukshistorie.  

Les på F7: Slik lager du en humlevennlig hage

Støtte til kurs 

To av de andre prosjektene som har fått støtte i Nordland er kurs; et smiekurs på RidduRiddu-festivalen og et i tradisjonelt grindbygg i regi av Fortidsminneforeningen Harstad og omegn lokallag. Kulturminnefondet støtter håndverkskurs og -seminarer som gir grunnlag for kompetanseheving og bevaring av eldre tradisjonshåndverk. 

Prosjektene som ble støttet av Kulturminnefondet i Troms i 2019 er: 

Prosjektnavn  Tilskuddsmottaker  Kommune   Tilsagnsbeløp  
Fjøs på Nyvoll G.nr. 44 br.nr. 10   Kjell Roar Robertsen  Kvænangen                     90 000  
Fjøsen på Havnnes  Einar H. Giæver  Nordreisa                  245 000  
GammelGfjøsen i Djupvik  Tor Simonsen  Gáivuotna Kåfjord                     80 000  
Edmundgaard naust, gangspill og stø  Janet Kjønnerød  Gáivuotna Kåfjord                     59 000  
Smiekurs på RidduRiddu 2019  RidduRiddufestivála  Gáivuotna Kåfjord                     13 000  
Hegefjøset på Vangen  hegerenatenilsen  Gáivuotna Kåfjord                     80 000  
Giæver naustet, Kjosen i Lyngen  Viggo Fagerborg  Lyngen                     50 000  
Magda Strøm Huset  Maya Mi Samuelsen  Karlsøy                  110 000  
Lavoll, gammel fjøsbygning  Kristian Lind  Berg                     42 000  
Reperasjon av uthus/sjå  Torbjørg Myrheim  Tranøy                     15 000  
Bakkehaug Brygger – naust med kai, kledning og vindu  Guttorm Jon Bakkehaug  Sørreisa                     50 000  
Havgutten  Krambuvika bygdemuseumslag   Lavangen                  150 000  
Kurs i tradisjonell heimebygging av grindverk-skjå  Fortidsminneforeningen Harstad om omegn lokallag  Harstad                     17 000  
Grisehus, etterkrigsbygning for industrijordbruk  Myklevold Lars B Hansen  Harstad                  114 000  
Lekkasje Skifertak  Maja Stein Eilertsen  Tromsø                  158 000  
Gammelbutikken på Tulleng  Synnøve Steinsland  Tromsø                  400 000  
Uthus/fjøs, bytte ytterpanel og tak.  Åstein Hansen  Tromsø                     45 000  
Reparasjon hekk MK Alia LFBN  Båtlaget Alia  Tromsø                  450 000  
Rekvik skole – tak  Rekvik vel  Tromsø                     45 000  
    Sum Troms               2 213 000 

 

Se hele listen over prosjektene som har fått støtte i 2019 her. 

Søkt om 364 mill. 

I 2019 ga Norsk Kulturminnefond tilsagn på totalt 108.184.000 kroner til 571 prosjekter der private eiere vil sette i stand sine kulturminner.  

– Ved å bidra til et mangfold av kulturminner settes i stand, sørger vi for et grunnlag for framtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Gjennomsnittlig støtte ligger på nesten 190.000 kroner per prosjekt. I løpet av hele fjoråret ble det behandlet 1.127 søknader, der det er søkt om til sammen 364 millioner kroner.  

2019 var det første året med løpende søknadsbehandling fremfor én årlig søknadsfrist.  

– Løpende behandling av søknader fra private eiere har ført til enklere søknadsbehandling og kortere saksbehandlingstidKulturminnefondet har dyktige fagfolk som hjelper til med veiledning i søknadsprosessen, forteller Bjørgen. 

Bygg, båter og hager 

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og støtter tiltak på kulturminner som: 

  • hus og bygninger  
  • båter og fartøyer  
  • hageanlegg  
  • kulturlandskap 

Privatpersoner kan søke om tilskudd, i tillegg til frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre. Kulturminnefondet behandler søknadene løpende, som betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Søknader til både prosjekter og kurs/seminarer sendes gjennom Kulturminnefondets elektroniske søknadsportal. 

Se fullstendig oversikt over antall søknader i 2019, fordelt på fylker (fylkesfordelingen i 2019): 

Fylke   Antall søknader    Omsøkt fra fondet: Søknad    Antall tilsagn    Tilsagnsbeløp  
01 Østfold                43          13 737 298                 24                5 956 000  
02 Akershus                54          32 682 980                 29                6 475 000  
03 Oslo                69          26 095 654                 34                9 169 000  
04 Hedmark                86          18 786 989                 42                8 583 000  
05 Oppland              109          25 489 408                 45                7 937 000  
06 Buskerud                56          10 739 346                 34                4 514 000  
07 Vestfold                12            3 930 128                   7                1 815 000  
08 Telemark                51          16 708 419                 27                6 847 000  
09 Aust-Agder                76          13 849 310                 46                6 543 000  
10 Vest-Agder                39          46 456 538                 24                4 569 000  
11 Rogaland                93          27 557 048                 42                7 928 000  
12 Hordaland              101          47 861 402                 41                9 164 000  
14 Sogn og Fjordane                53          17 361 607                 29                6 157 000  
15 Møre og Romsdal                63          14 959 640                 31                4 575 000  
18 Nordland                63          14 937 375                 34                6 909 000  
19 Troms                38            6 790 554                 19                2 213 000  
20 Finnmark                17            3 182 650                   7                1 200 000  
50 Trøndelag              104          22 840 516                 56                7 630 000  
           1 127       363 966 862               571            108 184 000 

 For relevante arrangementer, se kalenderoversikten hos Kulturminnefondet 

Har du et kulturminne du trenger støtte til? Se Kulturminnefondets tips til deg som skal søke. 

Se flere gode prosjekter Kulturminnefondet har støttet her!