Bak prosjektet ligger et genuint ønske om å ta tak i et forsømt torg og skape et godt og levende byrom i Fredrikstad for lokalbefolkningen og besøkende.

– Dette er utrolig gøy! Å motta denne lokale prisen for det første Mad prosjektet i Fredrikstad, betyr masse for oss. Vi er spesielt glade for at jobben vi har gjort, bidrar så positivt til Fredrikstad og utviklingen av plassen og bylivet, sier Karoline Kolstad Heen, sivilarkitekt og partner i Mad arkitekter.

Les: Verdens dypeste svømmebasseng bygges mindre enn 100 km fra Łódź

Foto: Kyrre Sundal/Mad arkitekter

Levende torg og byrom

Prisen deles ut av Østfold Arkitektforening til et bygg eller anlegg som står frem som et eksempel på fremragende arkitektur. De fremhever at god arkitektur er med på å skape gode steder.

– Nygaardsplassen har fått mye oppmerksomhet siden det stod ferdig og sjeldent har vi blitt møtt med så mye positivitet for et prosjekt fra nær sagt alle hold. Dette kan tyde på at vi har truffet godt hos byen og brukerne med formspråk og dimensjoner, sier Heen.  

– Med Nygaardsplassen ønsket vi å gi liv til et sted som ikke ble brukt, skape et spennende byrom der både bygg, boliger, kontorer, forretninger og restauranter kan spille hverandre gode. Prosjektet hadde ikke vært mulig uten vår oppdragsgiver Cityplan som har vært kvalitetsbevisste og visjonære i forhold til det å skape god arkitektur i tett by, sier Heen.

Les på Sporten: Markus Henriksen klar for Rosenborg: – gleder meg

Juryen sier følgende om prisen: Bygningene rundt Nygårdsplassen fremstår som usedvanlig godt tilpasset nabolaget i både materialitet og høyde. De fyller og vitaliserer en ellers skyggefull plass i byen, som i lang tid har vært en død og ubrukt sone. I en mellomstor by som Fredrikstad er det positivt for det sosiale livet i byen at utviklere tør å satse på denne måten i sentrumskjernen. Utvikleren har også aktivt skaffet interessante drivere til lokalene. 

Arnstein Arneberg-prisen ble innstiftet av Østfold Arkitektforening i 2007, med mål om å løfte prosjekter i Østfold med fremragende arkitektur, fram i lyset. Den har navn etter den kjente arkitekten Arnstein Arneberg (1882-1961), som ble født i Halden.

Mad arkitekter har tegnet Nygaardsplassen, byggherre er Cityplan, totalentreprenøren er AF Bygg Østfold. Cowi har vært Landskapsarkitekter og Studio Gran og Romlaboratoriet har vært interiørarkitekter i restaurantene på gateplan.

Mad arkitekter har 4 arkitekter som daglig har sitt virke i Fredrikstad og Østfold, og konsernet teller til sammen 100 arkitekter og planleggere i hele Norge.

Karoline Kolstad Heen fra Mad, Lars Ole klavestad (jury), Arild Eriksen (jury) juryen og Simon Øien fra Mad