Deichman Bjørvika er ferdigstilt. I dag markerte Oslo kommune, entreprenører og leverandører at et av landets fineste biblioteker er ferdig bygget. Hovedbiblioteket åpner for publikum 28. mars.

Deichman Bjørvika er en av de største satsingene på kulturbygg i Oslo kommune og jeg er stolt av hvordan det nye hovedbiblioteket har blitt. Bygget er unikt med nye innovative løsninger og grønn profil, sier byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen.

– Deichman holder på å flytte inn i det nye biblioteket, og folk kan bare glede seg. En sånn fellesarena har vi aldri hatt før. Jeg håper mange vil benytte seg av biblioteket når vi åpner fra 28. mars. Hensikten med selve bygningen er at flere kan nyte godt av alt det gode biblioteket gir av leseglede, verktøy, kunnskap og feller opplevelser, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

Les: Det nye Munchmuseet utsetter åpning til høsten 2020

Spennende arkitektur
Fasaden på Deichman Bjørvika er spesialutviklet for å sørge for god miljøstandard i bygget. Ulike typer frostet og gjennomsiktig glass gir isolasjon og solskjerming, og samtidig et spennende arkitektonisk uttrykk. Fasaden er en helt ny løsning for bærekraftig arkitektur og byggteknologi.

Hovedbiblioteket har en spektakulær utkragning som på det meste henger 18 meter utenfor bygningskroppen og svever ca. 20 meter over bakken. Utkragingen gir ekstra areal til bygget og ivaretar siktlinjen mellom Jernbanetorget og Operaen.

Innvendig er det ett stort biblioteksrom med tre lyssjakter som sprer dagslys ned igjennom etasjene. Lyssjaktene sammen med lyset fra den lette fasaden gir svært gode lysforhold.

Øverst i biblioteket er et foldetak støpt i betong. Her er ingen former like og alt er gjennomført med millimeterpresisjon.

– Foldetaket er en helt ny løsning som både gir stabilitet og bæreevne til bygget. Det har vært et svært godt samarbeid mellom ulike faggrupper for få dette til, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg som er byggherre for det nye hovedbiblioteket.

Les på Popidol: Halvparten av norske niåringer er på sosiale medier

Høye miljøambisjoner
Oslo kommune har satt høye miljøkrav for det nye hovedbiblioteket. Bygget holder passivhus- standard og er bygget med mer enn 50 prosent lavere klimagassutslipp enn tilsvarende bygg.

Deichman Bjørvika er et forbildeprosjekt i Future Built-programmet og bidrar til utvikling av ny miljøteknologi og endret praksis i bransjen.

– Det er jobbet med konkrete miljøløsninger helt fra start for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp i bygget. Samarbeid med sterke fagmiljøer har bidratt til utvikling og bruk av innovativ miljøteknologi i byggingen, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen.

  • De bærende elementene i fasaden er laget av komposittfiber fylt med mineralull. Det gir svært god isoleringsevne, lite varmetap og dermed mindre energiforbruk.
  • Ventilasjonsanlegget er integrert i gulvet, og fungerer som et trykkammer som reduserer behovet for energi.
  • Bygget har fjernvarme og kjøles fra sjøvann. Kjølerør i betongkonstruksjonen brukes til å senke lufttemperaturen og dermed reduseres behovet for energi til kjøling.
  • Biblioteket er bygget med lavkarbonbetong for å redusere klimagassutslipp.
  • Resirkulert stål er brukt i byggets konstruksjon og i armeringsjern.

Godt samarbeid
Etter at arkitektene Lund Hagem og Atelier Oslo vant arkitektkonkurransen i 2009 er det mange som har bidratt til byggeprosessen.

– For å bygge denne type bygg trenger vi et bredt spekter av kompetanse. Det er i samarbeid mellom ulike fagdisipliner vi finner de beste løsningene både for estetikk, funksjon og miljøtiltak. Gjennom hele prosessen har vi også jobbet tett med biblioteket for å finne gode og funksjonelle løsninger for de ansatte og for publikum, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg.

Kultur- og idrettsbygg har hatt kontrakter med ca. 30 entreprenører og leverandører, og gjennom disse kontraktene har foretaket hatt tilgang på spesialkompetanse i markedet både nasjonalt og internasjonalt.