Smartgrid elbillading, multisensor glattisvarsling og big data for bedre læringsmiljø. Dette var blant ideene som ble pitchet da COWI var med å kåre den beste smartbyidéen for Smarte Byer Norge.

Det var Smarte Byer Norge som arrangerte pitchkonkurransen Innovatørene kommer, som fant sted under Arendalsuka. Åtte innovatører var på forhånd plukket ut til å pitche sine idéer for en jury ledet av May Kristin Haugen, kommunikasjonsdirektør i COWI.

Chatbot-sykkel stakk av med seieren

Idéen som trakk det lengste strået var delesykkelkonseptet OsloBike. Syklene låses opp via chatboten i Facebook-appen Messenger, og leverer i tillegg sykkelruter for turister. Sykkelrutene vil videre forbedres og optimaliseres gjennom bruk av kunstig intelligens.

Juryleder May Kristin Haugen, kommunikasjonsdirektør i COWI, begrunnet valget med at vinneren hadde den mest gjennomarbeidede forretningsmodellen.

– Vinneren hadde en meget gjennomarbeidet idé, som er skalerbar til de fleste typer byer. De har allerede etablert sterke partnerstrukturer, som er et viktig utgangspunkt i startfasen av et selskaps liv, sa May Kristin Haugen.

Stativløs og smart delesykkel: I motsetning til de typiske norske bysyklene er både Shanghai og Oslobike sine sykler stativløse. Det gjør tjenesten mer fleksibel, sa Wei Cai under arrangementet «Innovatørene kommer».
Gründeren og pitcheren bak konseptet OsloBike heter Wei Cai. Hun kommer opprinnelig fra Shanghai, men har bodd i Norge de siste 15 årene. Shanghai har det siste året fått mye internasjonal oppmerksomhet på grunn av sin overflod av delesykler, som tidvis har kommet på avveie og skapt kaos i bybildet.

I Oslo er derimot ikke kapasiteten i nærheten av oppfylt, sa Wei Cai i sin pitch og vektla at Oslo trenger en delesykkel som gir brukerne frihet – og som ikke er låst til sine faste stasjoner.

– Når du er ferdig låser du sykkelen der du er, og leie av sykkel avsluttes. Sykkelen dukker da opp som en ledig sykkel for nestemann som er interessert, forklarte Wei Cai.

Kunstig intelligens i byutviklingen

Juryleder May Kristin Haugen fra COWI påpekte at konseptet fortsatt mangler en del svar, som gode løsninger for hvordan en skal unngå opphopning av syklene i sentrum, slik som Oslos Bysykkel også opplever i dag.

Samtidig berømmet Haugen ideen for bruken av kunstig intelligens, og understreket at hun tror at kunstig intelligens vil ha en betydelig rolle i utviklingen av morgendagens byer.

Juryen bestod av Cathrine Barth fra Circular Norway, May Kristin Haugen fra COWI, Magnus Brøyn fra Coxit og Silje Bareksten fra Oslo Business Region.
– De benytter brukernes erfaringer til å forbedre tjenesten, blant annet gjennom kunstig intelligens. Vi tror dette vil bli en viktig del av den usynlige infrastrukturen i byene våre fremover, særlig innenfor tjenestedesign og kanskje spesielt mobilitetsløsninger. Det vil ha en viktig rolle i frigjøring av plass i bysentrum som stadig blir trangere og de vil være grunnleggende for å skreddersy Mobility as a Service-løsninger (MaaS). Fra et bærekraftperspektiv er det også spennende at de benytter solceller for å lade sykkelbatteriene, forteller May Kristin Haugen.