Flere byer i verden burde gjøre som Uppsala. Beskjeden  kommer fra Verdensnaturfondet (WWF), som utpekte byen til årets globale klima-by. «Uppsala lager et verksted av klimaproblemet,» sier Sabina Andrén, på svenske WWF. (TT)

I konkurranse med 132 byer fra 23 land har et internasjonalt panel på oppdrag av World Wildlife Fund, oppnevnt Uppsala til årets Globale Klima by. Hvis bare to av 10 byer i verden gjorde som Uppsala ville utslipp av karbondioksid over hele verden blitt redusert med 58 millioner tonn per år, ifølge juryen. Mer enn de totale årlige utslippene i Norge, Sverige, Danmark og Finland til sammen.

«Juryen har uttalt at Uppsala har hatt en meget sterk overordnet tilnærming til klimaarbeidet. Noe de virkelig trengte for å nå målene. Det er ikke nok å gjøre litt her og litt der. Uppsala viser sterkt lederskap og gjør også skikkelig prosjektering av alle områder rundt klimaspørsmålet, sier Sabina Andren, svensk World Wildlife Fund (WWF)

Ambisiøse mål
Uppsala har ifølge juryen ambisiøse mål, som for eksempel at lokal transport og energi skal bli fossilfri i 2030, og fremme lokale investeringer i infrastruktur for elbiler, klimavennlig overnatting og transport i nye boligområder, de har også et prøv å få flere til å sykle hele året kampanje sammen med andre tiltak for å bedre kunnskap og fremme mer miljøvennlige holdninger.

«Det høye ambisjonsnivået sier WWF at hele verden trenger. For å reversere utviklingen. Vi har nå oppfordrer andre byer i verden for å se på Uppsala som en modell til etterfølgelse, sier Sabina Andren.

For første gang får en relativt liten by det. Byer som har mottatt prisen inkluderer Paris og Seoul.

Godt samarbeid
«Veldig morsomt,» sier Marlene Burwick, (S) president for byrådet i Uppsala.

TT: Hvorfor klarer Uppsala å være klimasmart når andre mislykkes?

«Jeg synes det handler om høye ambisjoner og at vi er veldig aktive i konverteringsarbeidet. Og at vi lenge har jobbet bra med universiteter, bedrifter og regionen; alle som jobber med spørsmålet.

I Verdensfondens jury er internasjonale eksperter på byplanlegging og byutvikling, infrastruktur, klima og bærekraftig utvikling.