Det er en ekstremt dårlig begrunnelse som gies for at nødvendige to-spors togspor mellom de største byene nå utsettes inn i evigheten. Jernbanedirektoratet vil utsette utbyggingen med mange år, en utbygging som av hensyn til trafikk og miljø allerede er på overtid. 

Intercity utbyggingen til Tønsberg, Hamar og Fredrikstad skulle ifølge Stortingets vedtak stå ferdig innen 2024. – Nå blir flere av strekningene utsatt til en ubestemt fremtid.

Penger og marked viktigst

Jernbanedirektoratet sender nå en plan for togutbyggingen på Østlandet ut på høring. Konklusjonen deres er at Intercity-utbyggingen bør utsettes i flere år.

Bane Nor har kalt tidsplanen Stortinget har vedtatt som «helt irrasjonell». Og jernbanedirektoratet understreker nå at de har valgt å følge de fleste anbefalingene fra Bane Nor.

Hva med å gi jobben til noen som klarer å gjennomføre det som er vedtatt. Dette handler om prioritet av midler og villighet til å satse på miljøvennlige alternativer.

I utgangspunktet skulle utbyggingen starte i 2021, noe som er over tre år til.  Det eneste som gjelder er økonomi, noe som plutselig blir viktig når det dreier seg om offentlig transport.

Billigere – ikke like raskt
Da Nasjonal Transportplan (NTP) ble lagt frem i fjor, la politikerne opp til at mange strekninger skulle bygges ut samtidig. Det meste skulle være ferdig før 2026. Det er det Bane Nor mener blir vanskelig.

Det fordi det vil legge press på anleggsmarkedet, som får mange tilbud samtidig, og prisene vil presses opp. I tillegg blir det buss på tog på mange strekninger samtidig og Bane Nor påpeker at selv å skaffe nok busser kan bli utfordrende.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik mener det er mye fornuft i å utsette noen år hvis det gir mye billigere pris.

– Jeg synes vi har et litt for godt eksempel borti gaten her, der tidspunkt var viktigere enn pris, sier Slotsvik til VG, og viser til millionsprekkene på Stortinget.

Dette skjer nå
Jernbanedirektoratet har sett på Bane Nor sine innspill og lagt frem sitt forslag. Det sendes nå ut på høring til slutten av juni – så de kan få innspill på planen.
I handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018–2029, forskyves byggestart på Ringeriksbanen.

– For å få prosjektet realisert innenfor de økonomiske rammene i NTP 2018-2029, er byggestart forskjøvet fra 2021 til 2022. Ved høyere rammer over statsbudsjettet er det mulig med byggestart i 2021, heter det i en pressemelding fra Direktoratet.

Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss forventes tatt i bruk i 2029.

 

 

Strekning Oppr. plan, ifølge NTP Bane Nor foreslo Ny plan fra Jernbane-direktoratet
Østfold:
Fredrikstad 2024 2027 (fordi utbyggingen til Saut utsettes) Ikke satt tidspunkt
Sarpsborg 2026 2029 Ikke satt tidspunkt
Halden 2034 Ikke satt tidspunkt Ikke satt tidspunkt
Moss 2024 2024 2024
Dovrebanen:
Hamar 2024 2026 2026
Tangen 2024 2026
Eidsvoll 2023 2023 2023
Lillehammer 2034 Ikke satt tidspunkt Ikke satt tidspunkt
Vestfold:
Drammen 2024 2025 2025
Tønsberg 2024 Frekvens-økning 2025 Mulig frekvens-økning 2024, ti minutter kortere reisetid mellom Drammen og Tønsberg fra 2025
Ringeriksbanen:
Hønefoss 2028/2031 2029

 

Det handler om prioritering og at markedet skal styre.